REGULAMIN

Villi Sosnowe Wzgórze

Regulamin Villi Sosnowe Wzgórze

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 • Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja Villi.
 • Doba w Villi trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Parking na terenie Villi jest dodatkowo płatny.
 • Należność za pobyt w Villi oraz opłata klimatyczna (miejscowa) pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, Villa nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 • Zaliczka/Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 • W przypadku skrócenia pobytu przez klienta Villa nie zwraca wpłaconych środków.
 • Klienci Villi zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz.960).
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Villa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 10.00 – 16.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16.00 za całą dobę.
 • Osoby niezameldowane w Villi mogą przebywać w pokoju w godzinach 10.00-18.00.
 • Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Villi, wyrządzając szkodę w mieniu Villi lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Villi lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Villi.
 • Villa świadczy usługi noclegowe.
  W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 • Villa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody recepcji. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 • Spożywanie posiłków przygotowanych we własnym zakresie odbywa się w stołówce.
 • Właściciel Villi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie.
 • Za pobyt psa w Villi pobiera się opłatę w wysokości 50,00 zł za dobę.
 • Akceptujemy tyko małe pieski.
 • W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług villi mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.
  Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie Villi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach. Obowiązuje także zakaz palenia papierosów elektrycznych.
 • Gość Villi ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Villi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
  Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Villa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Villi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 • Recepcja wydaje tylko jedną kartę od pokoju. Za zgubienie karty opłata wynosi 100,00 PLN.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
  W przypadku braku dyspozycji Villa przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Regulamin Villi podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz w drodze powieszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej w holu recepcji obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli oraz kierownictwo villii obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.

Życzymy Państwu miłego pobytu.

Pokoje gościnne

Przestronne pokoje i Apartamenty nowoczesne przytulne i stylowe dla wszystkich szukających wypoczynku w komfortowej przestrzeni.

Śniadania w formie bufetu

Wliczone w cenę pokoju.

Wypoczynek i rekreacja

Rekreacje i wypoczynek w Villi Sosnowe wzgórze pozwoli Państwu na poczucie odprężenia, relaksu, a także zniweluje stres.

Okoliczne atrakcje

Villa Sosnowe Wzgórze mieści się w spokojnej dzielnicy 400m od klifu z zejściem do plaży. Od centrum dzieli nas 5 minutowy spacer. Zachęcamy do odwiedzenia!